Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Qua nhà thằng bạn chơi nhân lúc nó say thì đè vợ nó ra hiếp